Archiwum aktualności: styczeń 2024

2024-01-29
UWAGA !!! W dniu 01.02.2024 r. (czwartek) w Urzędzie Gminy nie będą działały telefony z powodu prac konserwacyjnych. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !
więcej >
2024-01-24
Gmina Gaszowice przygotowuje się do złożenia wniosku w ramach kolejnego partnerskiego projektu parasolowego, tym razem wniosek dotyczył będzie rozwoju działań klastra energii.
więcej >
2024-01-21
Drogie Babcie, Szanowni Dziadkowie!
więcej >
2024-01-18
  Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuje na dzień 25.01.2024 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2024-01-05
Na realizację Programu Minister Rodziny   i   Polityki   Społecznej   przeznaczył   kwotę 505 000 000,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
więcej >
2024-01-03
Oświadczenie o wartości sprzedaży oraz opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Urząd Gminy Gaszowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 31 stycznia 2024 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkohol...
więcej >