Archiwum aktualności: maj 2023

2023-05-31
W dniu 31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy powinna wybrać ławników na nową kadencję do końca października bieżącego roku.
więcej >
2023-05-29
W dniu 25 maja 2023 r. odbyła się sesja Rady Gminy Gaszowice, podczas której radni podsumowali i ocenili działania władz gminy. Wójt Paweł Bugdol uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania wójt otrzymał jednogłośnie - udział w głosowaniu wzięło 14 rad...
więcej >
2023-05-29
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2022 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
więcej >
2023-05-26
Nasi sąsiedzi z Gminy Lyski organizują - IX Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
więcej >
2023-05-26
Drogie MAMY! 
więcej >
2023-05-24
Od 1 czerwca 2023 r. zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi 
więcej >
2023-05-23
Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świad...
więcej >
2023-05-23
W dniu 19 maja 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 18 maja 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik (Dz. Urz. Woj. Śl. z...
więcej >
2023-05-23
Z okazji obchodów 50-lecia Gminy Gaszowice oraz 800 lat Gaszowic, zapraszamy na piknik rodzinny, połączony z gminnym Dniem Dziecka.
więcej >
2023-05-17
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuje na dzień 25.05.2023 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
więcej >
2023-05-16
W dniu 19 maja 2023 r. o 23:59 zakończymy zbieranie odpowiedzi w ankiecie dotyczącej Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W związku z powyższym przypominamy Państwu o możliwości wypowiedzenia się w ankiecie. Link do ankiety: https://forms.office.com/e/7kEYRqJsbR
więcej >
2023-05-16
Urząd Gminy Gaszowice, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Gaszowice, że do dnia 31 maja 2023 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.
więcej >
2023-05-11
więcej >
2023-05-05
II rata podatku rolnego i od nieruchomości.
więcej >