Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach