Archiwum aktualności: luty 2023

2023-02-24
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych, małych jak i dużych, do wzięcia udziału w XX edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
więcej >
2023-02-24
W czwartek, 9 marca, w godzinach 10:00 - 12:00 w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Skarbowego na temat rozliczeń podatkowych za 2022 rok.
więcej >
2023-02-15
Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuje na dzień 23.02.2023 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.Porządek obrad:
więcej >
2023-02-13
Dotacje na podjęcie lub rozwój działalności - ostatnia szansaStowarzyszenie LYSKOR prowadzi ostatnie już nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:...
więcej >
2023-02-09
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2023 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2022 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych.
więcej >
2023-02-03
Nakazy płatnicze podatku rolnego i od nieruchomości na rok 2023 można pobrać w budynku OSP Szczerbice (ul. Radoszowska) w dniach:- 5 luty 2023 (niedziela)  w godzinach 8.00 - 13.00- 6 luty 2023 (poniedziałek)  w godzinach 8.00 - 15.00.
więcej >
2023-02-01
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 1 lutego 2023 ogłosił nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU "Przydomowa oczyszczalnia".
więcej >