WFOŚiGW w Katowicach rusza z naborem do programu „Przydomowa oczyszczalnia”.

2023-02-01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 1 lutego 2023 ogłosił nabór wniosków na realizację zadań polegających na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d w ramach PROGRAMU "Przydomowa oczyszczalnia".

Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, położonych na terenie województwa śląskiego, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 8.000,00 zł. Budżet Programu wynosi 4.000.000,00 zł. Kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do wypłaty na rok następny.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia 01.02.2023 r. do 30.06.2024 r. lub zakończenia/wstrzymania naboru w przypadku złożenia wniosków na pulę przekraczającą planowany budżet programu.

Szczegóły naboru i wnioski dostępne są na stronie internetowej funduszu:

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-pilotazowy-przydomowa-oczyszczalnia.html