Komunikat sołtysa Szczerbic

2023-02-03

Nakazy płatnicze podatku rolnego i od nieruchomości na rok 2023 można pobrać w budynku OSP Szczerbice (ul. Radoszowska) w dniach:

- 5 luty 2023 (niedziela)  w godzinach 8.00 - 13.00

- 6 luty 2023 (poniedziałek)  w godzinach 8.00 - 15.00.