Archiwum aktualności: listopad 2022

2022-11-15
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniu dzisiejszym na okres 7 dni - zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Gaszowice, ofertę Gminnego Uczniowskiego Klubu...
więcej >
2022-11-10
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w dniu dzisiejszym na okres 7 dni - zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Gaszowice, ofertę Stowarzyszenia Ruch Wspieran...
więcej >
2022-11-03
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie informacji publicznej została zamieszczona oferta Stowarzyszenia Działań Lokalnych "Spichlerz" dotycząca realizacji zadania w trybie "małego grantu".
więcej >