Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Piece.

2022-08-12

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GASZOWICE W.0050.96.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości Piece.