Zmiana stawek opłat za śmieci

2021-06-28

Szanowni mieszkańcy! Informujemy, że od 1 lipca 2021 roku zmienia się w naszej gminie stawka opłat za śmieci. Nowa stawka to 30 zł od osoby, w gospodarstwach domowych deklarujących segregację odpadów. Zdajemy sobie sprawę, że jest to duża podwyżka, jednak składa się na nią wiele czynników, na które gmina nie ma żadnego wpływu.

Przypominamy, że dotychczasową stawkę, czyli 19,50 zł udało się nam utrzymać bardzo długo. W większości innych gmin naszego regionu, jeszcze w 2020 roku, stawki wynosiły już sporo ponad 25 zł. Niestety, przyszedł czas, że również w Gaszowicach musieliśmy ogłosić nowy przetarg na gospodarowanie odpadami. Nie bez znaczenia, jeśli chodzi o nową stawkę jest fakt, że do przetargu, który został rozstrzygnięty w maju, stanęła tylko jedna firma. Już jakiś czas temu raport w tej sprawie sporządził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który wskazał, że główną przyczyną znacznych podwyżek opłat za segregację i wywóz śmieci jest brak firm, które mogłyby ze sobą konkurować, a gminy nie mają wyboru i muszą godzić się na proponowane ceny.

Jednak to nie jedyny czynnik, który wpłynął na zmianę stawki. Pozostałe to m.in. wyższe koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowanie w instalacjach, znaczne zwiększenie ilości odbieranych odpadów czy wzrastające opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku oraz rosnące płace minimalne pracowników, a także wzrost kosztów transportu i energii. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą, częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych została zwiększona z jednego do dwóch razy w miesiącu. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, mamy nadzieję, że nowe stawki zostaną przyjęte przez mieszkańców ze zrozumieniem. Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy gminy Gaszowice bezpłatnie otrzymują worki na odpady segregowane, a także nie muszą dostarczać odpadów zielonych do PSZOK-u, ponieważ są one odbierane bezpośrednio z posesji (z czego zrezygnowało wiele innych gmin).