ZEBRANIA SOŁECKIE 2023

2023-11-09

Zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy Gaszowice odbędą się w następujących terminach:

20 listopada 2023 o godz. 18.00 w sołectwie Piece – Świetlica, ul. Rydułtowska;

21 listopada 2023 o godz. 18.00 w sołectwie Szczerbice – Remiza OSP, ul. Radoszowska;

27 listopada 2023 o godz. 18.00 w sołectwie Gaszowice - OKiS, ul. Rydułtowska;

30 listopada 2023 o godz. 18.00 w sołectwie Łuków Śląski – Dom Sportu (OSP), ul. Lipowa.