Zawieszenie kwalifikacji wojskowej

2020-03-16

Wójt Gminy Gaszowice zawiadamia, że zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. od dnia 16 marca 2020r. została zawieszona kwalifikacja wojskowa na terenie całego kraju.Wezwania dotyczace stawienia sie do kwalifikacji wojskowej na dzień od 16.03. do 30.04.2020r.
tracą ważność.

                                                                                                 

         Wójt Gminy Gaszowice