Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji na wniosek Wójta w dniu 13.04.2022 r.

2022-04-12

                                                                      Gaszowice, dnia 12.04.2022 r.

 BR.0002.5.2022

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),  na wniosek Wójta Gminy Gaszowice, zwołuje na dzień 13.04.2022 r. o godz. 715 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
  5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

                                                                          

Przewodniczący Rady

                                                                                                  Gminy Gaszowice

 

 mgr Krzysztof Lorek

 

Plik pdfprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Plik pdfprojekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa