Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji na wniosek Wójta w dniu 12.01.2023 r.

2023-01-10

ZAWIADOMIENIE


Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), na wniosek Wójta Gminy Gaszowice, zwołuje na dzień 12.01.2023 r. o godz. 1600 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.
Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok i na lata następne.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
5. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady
Gmin y Gaszowice
mgr Krzysztof Lorek

 

Pliki do pobrania