Zaproszenie na warsztaty - STRATEGIA PONADLOKALNA

2021-09-07

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 serdecznie zapraszamy przedsiębiorców (14.09.2021 r. godz. 17.00) oraz organizacje pozarządowe (15.09.2021 r. godz. 17.00) na warsztaty dotyczące opracowania niniejszego dokumentu. Warsztaty odbędą się w Starostwie Powiatowym w Rybniku lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń - w formule online.

Chcemy, aby Strategia wyznaczała nowe kierunki rozwoju, a przede wszystkim, by odpowiadała oczekiwaniom wszystkich grup społecznych. Biorąc udział w warsztatach będą Państwo mieli wpływ na przyszłość i wybór kierunków rozwoju tego obszaru.

Prosimy o przesyłanie poniższych formularzy zgłoszeniowych do dnia 13.09.2021 r. do godz. 10.00 na adres mailowy rfe@czerwionka-leszczyny.com.pl

 

Warsztaty z udziałem przedsiębiorców – 14.09.2021 r. godz. 17.00

Program spotkania:

  1. Wprowadzenie - czym jest i jakie funkcje pełni strategia rozwoju gmin.
  2. Ocena uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w gminach powiatu rybnickiego.
  3. Rozwój przedsiębiorczości w gminach powiatu rybnickiego – prognoza i preferowane kierunki.
  4. Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w gminach powiatu rybnickiego.
  5. Perspektywy integracji środowiska przedsiębiorców w oparciu o strategię rozwoju gmin powiatu rybnickiego.

 

Warsztaty z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych – 15.09.2021 r. godz. 17.00

Program spotkania:

  1. Wprowadzenie - czym jest i jakie funkcje pełni strategia rozwoju gmin.
  2. Ocena aktywności społecznej w gminach powiatu rybnickiego i uwarunkowań rozwoju kapitału społecznego.
  3. Organizacje pozarządowe jako partner rozwoju lokalnego – kierunki zaangażowania i możliwości rozwoju działalności.
  4. Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju sektora pozarządowego w gminach powiatu rybnickiego.
  5. Wzmacnianie kapitału relacyjnego sektora pozarządowego w gminach powiatu rybnickiego."