ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE Z PROJEKTÓW GRANTOWYCH

2022-08-01

Stowarzyszenie LYSKOR serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne z zakresu projektów grantowych, przygotowujące do aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, na zadania w zakresie:
- zachowania dziedzictwa lokalnego,
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 w Dziennym Domu Senior+ (parter), ul. Sikorskiego 2, Lyski.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału telefonicznie pod nr 32 440 76 01 lub mailowo na adres biuro@lyskor.pl.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD.

Serdecznie zapraszamy.