ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE Z PROJEKTÓW GRANTOWYCH

2020-08-19

Stowarzyszenie LYSKOR serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne z zakresu projektów grantowych, przygotowujące do aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, na zadania w zakresie:
- zachowania dziedzictwa lokalnego,
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Szkolenie odbędzie się 24 sierpnia 2020 r. o godz. 17.30 w sali Domu Kultury w Rzuchowie, ul. Karola Miarki 8b.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD.
Serdecznie zapraszamy.