Zapłać podatek u sołtysa

2021-09-10
Kolejną ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można
wpłacać u sołtysów w następujących terminach i miejscach:
 
Szczerbice - 13, 14 i 15 września br. w godzinach 9.00-15.00 w budynku
OSP Szczerbice przy ul. Radoszowskiej;
Czernica – 14 i 15 września br. w godzinach 9.00-12.00 i 14.00 – 15.30 w
Ośrodku Kultury Zameczek przy ul. Wolności;
Łuków Śląski - 13, 14 i 15 września br. w godzinach 16.00 - 18.00, ul.
Wolności 18 (były zakład fryzjerski);
Gaszowice - 13, 14 i 15 września br. w godzinach 8.00-12.00 i 14.00 –
16.00, w Ośrodku Kultury i Sportu
w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej.
Piece - 14 i 15 września br. w godzinach 9.00-11.00 i 15.00-17.00,
Świetlica Środowiskowa przy ul. Rydułtowskiej
 
W związku z trwającym stanem  epidemii prosimy o zachowywanie
szczególnej ostrożności w trakcie bezpośrednich kontaktów z sołtysami.
Przypominamy, że aktualnie zalecaną i najbezpieczniejszą formą
wszystkich płatności jest korzystanie z bankowości internetowej.