Wyniki naboru uzupełniającego do projektu partnerskiego Odnawialne Źródła Energii

2020-06-08

W dniach od 18 do 25 maja br. mieszkańcy gminy Gaszowice mogli starać się o udział w projekcie umożliwiającym otrzymanie dotacji do instalacji urządzeń OZE czyli ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, solarów i kotłów na pelet. W ramach unijnego projektu w całej gminie zainstalowanych będzie 176 tego typu instalacji.

Nabór uzupełniający miał za zadanie znaleźć chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub z innych powodów nie wezmą w nim udziału.

W naborze dodatkowym “zwolnionych” instalacji było w sumie 44, w tym: 23 na fotowoltaikę, 3 na solary, 7 na powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u, 1 na powietrzną pompę ciepła centralnego ogrzewania oraz 10 na kotły na biomasę.

W ramach naboru wpłynęły 94 wnioski, z czego 66 dotyczyło instalacji fotowoltaicznych. Po przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków, 15 wniosków zostało odrzuconych. W związku z ograniczoną ilością dostępnych instalacji, w dniu 4 czerwca br. przeprowadzono publiczne losowanie wniosków na instalację fotowoltaiczną oraz na pompę ciepła służącą do centralnego ogrzewania budynku.

Wyniki naboru i losowania załączono poniżej – PROTOKÓŁ

W związku z tym, że nie wyczerpano wolnych miejsc w zakresie kotłów na biomasę (3 szt.) oraz pomp ciepła do przygotowania c.w.u (2 szt.) Gmina Gaszowice planuje kolejny nabór tyko i wyłącznie w tym zakresie. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie www.gaszowice.pl jeszcze w miesiącu czerwcu br.

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs