Wyniki II naboru uzupełniającego do projektu partnerskiego Odnawialne Źródła Energii

2020-06-24

W dniach od 15 do 19 czerwca br. mieszkańcy gminy Gaszowice kolejny raz mogli starać się o udział w projekcie umożliwiającym otrzymanie dotacji do instalacji urządzeń OZE tym razem tylko do pomp ciepła cwu i kotłów na pelet.

Nabór uzupełniający miał za zadanie znaleźć chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub z innych powodów nie wezmą w nim udziału.

W II naborze dodatkowym “wolnych” było 5 instalacji (2 na powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u oraz 3 na kotły na biomasę).
W terminie aktualnego naboru wpłynęło 6 deklaracji udziału w projekcie, z czego 4 dotyczyły kotła na biomasę. W związku z powyższym w dniu 24 czerwca przeprowadzono publiczne losowanie wniosków na kotły na biomasę.


WYNIKI NABORU - PROTOKÓŁ

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs