Wykaz nieruchomości do dzierżawy.

2020-04-09

Wójt Gminy Gaszowice ogłasza wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Gaszowice i Łuków Śląski.

Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice.