Wójt Gminy Gaszowice z absolutorium

2021-05-27

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Gaszowice, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi Pawłowi Bugdolowi.

- Bardzo się cieszę, że kolejny raz otrzymałem absolutorium jednogłośnie. To dla mnie bardzo ważne. Dla pracowników urzędu również. Chciałbym z tego miejsca podziękować radnym za obdarzenie mnie i pracowników zaufaniem. Zawsze powtarzam, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. I taka zgoda jest właśnie w gminie Gaszowice. Dzięki temu cały czas z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość - podsumował wójt Paweł Bugdol.

W trakcie majowej sesji, m.in. sprawozdanie ze swoich prac przedstawiły również poszczególne komisje, odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice, a także podjęto uchwałę zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne.