Ważna informacja dla osób biorących udział w projekcie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego".

2020-03-19

 

W najbliższym czasie osoby, które biorą udział w projekcie pn. „„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego” otrzymają pocztą tradycyjną umowy
o powierzenie grantu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami umowy oraz z dołączonym oświadczeniem i informacjami dla Grantobiorców. Dodatkowo zwracamy się z prośbą
o postępowanie zgodnie z przesłanymi wytycznymi. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Tel. 324161353, 324161325, 324161369, 324161356