!! Ważna Informacja !!

2020-04-20

Urząd Gminy informuje, iż mimo zamkniętych drzwi budynku Urzędu klienci bez ograniczeń mogą załatwiać swoje sprawy zwłaszcza związane z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności
i dowodami osobistymi. Prosimy jednak by nadal większość spraw załatwiać telefonicznie, e-mailowo lub wrzucać wnioski i inne pisma do urny znajdującej się przy wejściu budynku.