Uwaga Polowanie

2020-10-15

Zarząd K.Ł. Borki zawiadamia, że w dniu 3 listopada 2020 organizuje zbiorowe polowanie na terenie lasu Adamowice i Lyski. początek polowania o godz. 8.00 zakończenie o godz. 15.00.
Zbiórka myśliwych w miejscu określonym Las Adamowice - kamień.

 


DARZ BÓR Marek Kurzeja - sekretarz