Urząd Gminy w Gaszowicach już otwarty.

2021-02-15

Nadal jednak przed wejściem znajduje się skrzynka podawcza do której można wrzucić korespondencję kierowaną do tut. Urzędu (bez potwierdzenia złożenia dokumentu). Zalecamy również załatwiać sprawy telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę epuap.