Umowy użyczenia w ramach projektu pn. Energetyka rozproszona na obszarze rybnickiego klastra.

2024-03-11

W okresie od 24 stycznia do 2 lutego 2024r. przeprowadzony został nabór do projektu parasolowego pn."Energetyka rozproszona na obszarze rybnickiego klastra"  dotyczącego wsparcia do zakupu i montażu instalacji oze.

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że umowy użyczenia dla osób które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie można odebrać w pokoju 03 - Referat Ochrony Środowiska (parter, środkowe wejście do Urzędu Gminy).

Kolejnym krokiem jest złożenie przez tutejszy Urząd wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ogłoszenie wyników konkursów powinno mieć miejsce w 3 kwartale 2024 roku.

O losach projektu będziemy informować po ogłoszenie wyników.

Projekt parasolowy realizowany przez Gminę Gaszowice w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).