Umowa na dofinansowanie projektu OZE podpisana!

2020-10-30

 

Ogniwa fotowoltaiczne, solary, kotły na biomasę, powietrzne pompy ciepła – w sumie 176 instalacji OZE pojawi się w przyszłym roku w domach na terenie gminy Gaszowice. W dniu 29 października br. Burmistrz Tarnowskich Gór - Arkadiusz Czech, przedstawiciel lidera projektu, podpisał w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie unijnego projektu pt. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego”.
Projekt realizowany przy wsparciu funduszy UE obejmuje gminy: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. Całkowita wartość projektu to blisko 70 mln zł.

W ramach projektu OZE łącznie zawarto 176 umów z mieszkańcami zainteresowanymi instalacjami OZE. Aktualnie prowadzona jest procedura przetargowa na podstawie której nastąpi zawarcie umów z wykonawcami, co będzie mieć miejsce na początku pierwszego kwartału 2021 roku. Prace projektowe oraz montażowe rozpoczną się wiosną 2021 roku i potrwają do końca 2021 roku, a o kolejności montażu instalacji będą decydowali wykonawcy.

Po wyłonieniu wykonawców, a tym samym określeniu dokładnych cen poszczególnych instalacji OZE, Urząd Gminy Gaszowice będzie wzywał będzie mieszkańców do podpisania aneksów do umów. Ponadto istotne jest, aby mieszkańcy oczekujący na montaż instalacji jako uczestnikami projektu nie montowali na terenie swoich nieruchomości instalacji OZE na własną rękę. Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru deklaracji udziału w projekcie „nie przewiduje się wymiany obecnie eksploatowanych źródeł OZE na nowe, a także ich rozbudowy”.