TAURON Dystrybucja wymienia liczniki na inteligentne

2024-03-13

Ponad milion inteligentnych liczników zainstaluje TAURON Dystrybucja u swoich klientów do końca 2025 roku. Liczniki zdalnego odczytu (LZO) to kluczowy element inteligentnej sieci energetycznej, dzięki któremu klienci mają dostęp do bieżącej informacji o swoim zużyciu a firmy energetyczne mogą bezpośrednio z urządzenia pozyskiwać dane pomiarowe.

 

Dla klientów TAURON Dystrybucji wymiana liczników oznacza automatyczny, rzeczywisty odczyt zużycia energii oraz możliwość kontrolowania i planowania zużycia energii w przygotowanej dla nich aplikacji eLicznik.

W aplikacji klient ma możliwość analizy zużycia energii elektrycznej za wybrany okres oraz porównania poboru za dany dzień z wartością średnią. Dodatkowo może ustawić sobie cele określając, jaki poziom zużycia energii byłby dla niego akceptowalny. Po przekroczeniu tego progu odbiorca dostaje powiadomienie

 

Natomiast TAURON Dystrybucja dzięki instalacji inteligentnych liczników zyskuje możliwości automatycznego pozyskiwania danych z licznika ale również o pracy sieci elektroenergetycznej.

 

Na koniec 2023 roku liczniki zdalnego odczytu zostały zainstalowane u ponad 1,14 mln odbiorców spółki. Stanowi to około 19% klientów firmy. W ubiegłym roku liczniki zdalnego odczytu były instalowane u nowo przyłączanych do sieci klientów oraz u prosumentów. W sumie na koniec 2025 roku w sieciach TAURON Dystrybucji będzie funkcjonowało około 2,1 mln liczników inteligentnych, co oznacza, że ponad 35 procent klientów firmy będzie mogło korzystać z nowych możliwości bardziej efektywnego korzystania z energii elektrycznej.

 

Spółka posiada już część wolumenu liczników wymaganych do instalacji w bieżącym roku, jednocześnie trwa kontraktowanie urządzeń na lata następne.

Liczniki działają w różnych technologiach, co pozwala na uniezależnienie się od jednego dostawcy.  W III kwartale ubiegłego roku ogłoszono postępowanie zakupowe w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup systemu zdalnego odczytu (SZO) do obsługi liczników zdalnego odczytu w technologii radiowej oraz po sieci elektroenergetycznej (PLC) oraz dwa postępowania przetargowe na zakup LZO w technologii komunikacyjnej GSM/LTE na potrzeby instalacji w roku 2024 i 2025.

 

Wyniki ostatniego z postępowań ogłoszono w połowie grudnia – kontrakt zapewnia dostawę LZO na potrzeby dziewięciu oddziałów TAURON Dystrybucji z planowanym terminem instalacji w roku 2024.

Do 2031 roku u wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce będą pracować takie urządzenia.

 

Wymiany legalizacyjne liczników

 

Najwięcej nowoczesnych liczników TAURON Dystrybucja zainstalowała w ubiegłym roku we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska spółka prowadzi masową wymianę legalizacyjną liczników, montowanych w ramach pierwszego i największego w Polsce programu pilotażowego Smart City Wrocław. W ramach programu od 2014 zamontowano tam 360 tys. liczników, które obecnie wymagają już wymiany legalizacyjnej.

 

Dodatkowo na Dolnym Śląsku wymiany objęły tereny Oddziału Wrocław i Wałbrzych a więc obszar wykraczający znacznie poza samo miasto Wrocław.

 

- Z punktu widzenia firmy dystrybucyjnej najistotniejsza jest możliwość pozyskiwania danych pomiarowych w sposób zautomatyzowany i bez konieczności angażowania pracowników do odczytów urządzeń. Przy naszej skali działania to oszczędności i usprawnienie procesów pozwalających na terminowe i prawidłowe rozliczenie klientów  – mówi Ewa Groń rzecznik prasowa TAURON Dystrybucja.

Ponadto inteligentna infrastruktura pomiarowa stwarza dodatkowe możliwości monitorowania jakości energii oraz zdarzeń występujących na sieci.

 - Natychmiast wiemy np. o próbach ingerencji w układy pomiarowe w poszczególnych punktach poboru. Wszystko to w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz wpływa na poprawność działania systemu elektroenergetycznego - dodaje Ewa Groń.  

 

Bezpieczeństwo klientów

 

Wszystkie wymiany prowadzone są przez upoważnionych przedstawicieli TAURON Dystrybucji -  pracowników spółki lub współpracujących firm. Monterzy posiadają imienne identyfikatory oraz legitymacje. W wielu przypadkach klient nie musi być obecny podczas wymiany. Kiedy jednak układ pomiarowy znajduje się wewnątrz lokalu obecność jest konieczna. 

W razie wątpliwości dotyczących tożsamość montera, można potwierdzić ją pod numerami infolinii TAURON Dystrybucja – 32 606 0 616. Dla mieszkańców Wrocławia, gdzie wymian jest najwięcej -  funkcjonują również dwa dedykowane numery służące do umawiania terminów wymian liczników na terenie miasta - 506 009 215 oraz 506 009 216.

 

- Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo klientów oraz jakość samych urządzeń. LZO montowane przez spółkę pochodzą z prowadzonych postępowań przetargowych i są to liczniki zarówno od producentów krajowych jak i zagranicznych. Co najważniejsze wszystkie urządzenia spełnią wymogi bezpieczeństwa określone prawnie w zakresie ochrony danych klientów oraz ochrony pozyskiwanych danych. Uniemożliwia to nieuprawnioną wymianę oprogramowania a dostęp do wszystkich interfejsów komunikacyjnych jest możliwy wyłącznie po uwierzytelnieniu -  tłumaczy Grzegorz Marek Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych TD. I dodaje: - Sama komunikacja jest szyfrowana. Ponadto liczniki zdalnego odczytu są wyposażone w mechanizm rejestrujący w dzienniku zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu na wszystkich interfejsach komunikacyjnych, oraz fizycznego dostępu do urządzenia.-

 

Szczegółowe informacje na temat liczników ze zdalnym odczytem oraz wymian dla klientów TAURON Dystrybucji można znaleźć na stronie www.amiplus.pl