Stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne

2021-07-20

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że od początku roku 2021 nie obowiązuje regulamin w sprawie udzielenia stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Gaszowice.

W zamian zostały podjęte uchwały:

  1. W sprawie przyznania nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe;
  2. W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Gaszowice za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom szkół publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Gaszowice

Szczegóły na stronie: www.gaszowice.pl/dla-mieszkancow/edukacja/stypendia.html

Ponadto informujemy, że obecnie trwa procedura uchwalenia przez Radę Gminy Gaszowice szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczna, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami oraz ustalenia wysokości tych stypendiów