Stowarzyszenie "Spichlerz" i czerniccy seniorzy szyją maseczki dla okolicznych szpitali, ratowników medycznych, jednostek OSP i innych. Uszytych do tej pory zostało 2251 maseczek. Akcja ma powodzenie dzięki darowiznom na materiały.

2020-04-09