„Stawiam na rozwój!"

2021-02-01

Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają do udziału w projekcie „Stawiam na rozwój!".

DLACZEGO WARTO?
Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową, w ramach której przewidziano m.in.:
• spotkania animacyjne,
• działania o charakterze środowiskowym – organizacja wydarzeń lokalnych zgodnie z oczekiwaniami uczestniczek,
• warsztaty motywacyjno-aktywizujące, spotkania z psychologiem,
• ścieżkę zawodową, w tym:
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym,
– kursy i szkolenia zawodowe zgodne z oczekiwaniami uczestniczek,
– organizację staży zawodowych.

Uczestniczki na większość zadań projektowych będą miały bezpośredni wpływ – razem określimy, jakie działania będziecie podejmować.

DLA KOGO?
Projekt realizowany będzie na obszarze LGD LYSKOR tj. gminy: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety niepracujące, chcące nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje, znaleźć zatrudnienie i spędzić ciekawie czas.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia LYSKOR osobiście lub telefonicznie pod nr 32 440 76 01 – od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Udział w projekcie jest bezpłatny!