Spotkanie z uczestnikami projektu OZE

2020-03-02

 

Zapraszamy wszystkich zdeklarowanych i zakwalifikowanych uczestników projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 10 marca br. (wtorek) o godz. 17:00 w hali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach (ul. Rydułtowska 7).

Spotkanie dedykowane jest dla właścicieli nieruchomości, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w roku 2018 r. Podczas spotkania zostaną przedstawione informacje związane z uczestnictwem w projekcie, ponadto będzie możliwość zawarcia umowy dotyczącej warunków i zobowiązań dla beneficjentów projektu. Stan właścicielski nieruchomości wynika z wpisu w księgach wieczystych. Umowa musi być podpisana przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Prosimy o zabranie dokumnetów potwierdzających tożsamość. Poniżej przedstawiamy wzór umowy oraz katalog kosztów.

WZÓR UMOWY

KATALOG KOSZTÓW

Informujemy również, iż obecnie nie jest prowadzony dodatkowy nabór do projektu. Po zakończonym procesie podpisywania umów z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, opublikujemy informację nt. ewentualnego naboru dodatkowego.