Spotkanie z górnictwem

2020-01-13

Projekt „Spotkanie z górnictwem” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu „Przekraczamy granice 2014-2020.” Dotyczy współpracy Polsko – Czeskiej. Wnioskodawcą projektu „Spotkanie z górnictwem” jest Gmina Gaszowice/ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach. Partnerem projektu jest Zakladni Skola Ostrava – Dubina, Frantiska Formana 45. Fundusz projektu opiewa na kwotę 5000 Euro.

Projekt został pozytywnie zweryfikowany przez Euroregion Silesia – Stowarzyszenie Gmin Górnej Odry. Jest to program UE wspierający czesko-polską współpracę transgraniczną a koordynatorem jest Euroregion Silesia.

Projekt został pozytywnie zweryfikowany przez Euroregion Silesia – Stowarzyszenie Gmin Górnej Odry.

Głównym celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy szkół poprzez przybliżenie historii górnictwa pogranicza polsko-czeskiego oraz przełamanie barier i różnic kulturowych tkwiących w zbiorowej świadomości młodych Polaków i Czechów. Celem jest także wzajemne poznanie i szukanie punktów stycznych naszych kultur w zakresie przeszłości górniczej. Zamierzeniem projektu jest zachowanie i propagowanie dorobku związanego z górnictwem nie tylko w grupach realizujących projekt ale także wśród wszystkich uczniów naszych szkół a także w środowiskach lokalnych Gaszowic i Ostrawy-Dubina. Dążenie do  budzenia w dzieciach dumy z dokonań ich przodków. Jednym z zadań jest również dążenie do integracji społecznej z obu stron granicy w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Cele będą realizowane poprzez różnorodne działania takie jak: zwiedzanie kopalń oraz udział w warsztatach górniczych po obu stronach granic, zajęcia integracyjne w obu szkołach,  zwiedzanie Muzeum w Rybniku, familoków w Rybniku Paruszowcu, wspólne warsztaty plastyczne  w plenerze z wykorzystaniem surowca jakim jest węgiel, grę terenową podczas której dzieci będą rozwiązywać zdania dotyczące górnictwa w języku polskim, czeskim i angielskim, biesiadę górniczą połączoną z prelekcją byłych oraz czynnie pracujących górników, wspólne przygotowywanie potraw śląskich, wspólne śpiewanie piosenek górniczych. Zwieńczeniem działań będzie wydanie biuletynu informacyjnego dzięki któremu uczestnicy projektu, społeczność lokalna jeszcze długo po zakończeniu projektu będzie miała okazję do przybliżenia zagadnienia górnictwa i jego historii na obszarze pogranicza polsko-czeskiego. W trakcie jego opracowania nawiązana została współpraca wyrażająca się współodpowiedzialnością za jego stronę merytoryczną i techniczną.