Ruszyła rekrutacja do Programu BLASK2, czyli Powiatowej Szkoły Lokalnych Liderów

2021-11-24

Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów to kompleksowy program przywództwa lokalnego, doskonalenia umiejętności społecznych i wzmocnienia kompetencji liderskich, związanych przede wszystkim z obszarem zarządzania zespołem, grupą osób lub organizacją. Jest dedykowany liderom grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz aktywistom i aktywnym społecznikom z terenu powiatu rybnickiego.

Przyszli Liderzy zdobędą odpowiednie kompetencje i umiejętności, tak bardzo potrzebne do zarządzania zespołami, organizacjami i grupami nieformalnymi.

Głównym celem projektu jest wsparcie w rozwoju organizacji trzeciego sektora oraz grup nieformalnych i zapobieganie wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój, doskonalenie kompetencji społecznych i podnoszenie wiedzy ich liderów.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie dla 20 lokalnych liderów cykl 4 szkoleń eksperckich, 5 warsztatów liderskich, 2 wizyt studyjnych, zindywidualizowany tutoring oraz konkurs na inicjatywy obywatelskie. Zorganizowany zostanie coaching grupowy, gdzie uczestnicy nauczą się identyfikacji potrzeb i celów rozwojowych liderów oraz ich organizacji/zespołów.
Ruszyła rekrutacja!

Żeby zgłosić swój udział wystarczy wypełnić ankietę, dostępną pod linkiem:
https://forms.office.com/r/1EjTEe4JYh

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1woq2PUvCw1x079gNKDAy4hms0EPplQe7/view?usp=sharing

Liczba miejsc jest ograniczona do dwudziestu.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Programu: https://www.facebook.com/programBLASK