Prezentacja ze spotkania z beneficjentami projektu OZE

2020-03-12

Dziękujemy za liczny udział we wtorkowym spotkaniu dotyczącym projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”.

Podczas spotkania przedstawiono informacje związane z uczestnictwem w projekcie, ponadto podpisywano umowy dotyczącej warunków i zobowiązań dla beneficjentów projektu. Zapraszamy osoby które biorą udział w projekcie do podpisywania umów (umowy dostępne są w referacie ochrony środowiska, pokój 03, Urząd Gminy Gaszowice - w godzinach pracy urzędu). Odmowa podpisania umowy będzie uznawana jako forma rezygnacji z udziału w projekcie.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - GASZOWICE, 10.03.2020