13,6 milionów dla gminy Gaszowice!

2021-10-25

Nasza gmina otrzymała 13,6 mln złotych w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład". Środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej - etap I - 5,3 mln zł (ul. Rydułtowska w Gaszowicach i Piecach) oraz 2,6 mln zł na budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem (w Łukowie Śląskim, w miejscu istniejącego boiska sportowego. Niebawem rozpoczną się wszystkie procedury związane z projektowaniem dofinansowanych inwestycji. Wtedy też poznamy odpowiedź na pytanie, ile domów będzie mogło być podłączonych do kanalizacji. O środki z programu "Polski Ład" ubiegał się również Powiat Rybnicki, który otrzymał 5,7 mln zł na przebudowę drogi powiatowej nr 5617S ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Stawową w Gaszowicach do skrzyżowania z DP 5025S w Łukowie Śląskim. Tym samym łączna kwota, jaka trafi do Gminy Gaszowice na inwestycje z rządowego programu to aż 13,6 mln zł!