Pomoc mieszkańcom Gaszowic w kwarantannie

2020-03-26

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 zostałeś objęty kwarantanną, jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną - nie będziesz pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach

tel. 32 43 99 600 czynny w godz. 7.30 – 19.00

W tym szczególnym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach skupia się przede wszystkim na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i niejednokrotnie nie są w stanie radzić sobie same.

Bardzo ważne!

Każda osoba, która wie o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, proszona jest o przekazanie informacji do OPS w Gaszowicach.

Zakupy oraz ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź jej rodzina nie jest w stanie sama zapewnić gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczane przez pracowników socjalnych, we współpracy z strażnikami naszej Straży Gminnej oraz wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje także z Policją, miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Jednostką Wojsk Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Policjant lub Strażnik Gminny

Policjanci, strażnicy gminni którzy sprawdzają, czy przebywasz w domu lub dostarczają posiłki, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Uwaga!

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Osobom po leczeniu szpitalnym które potrzebują choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych będą mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie rybnickim pod nr tel. 32 426 00 33. Dodatkowo uruchomiony został dla Was komunikator Skype pod adresem pcpr@powiatrybnicki.pl