Pomoc finansowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych

2024-06-26

W ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego" Gmina Gaszowice uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej, na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, umundurowania i wyposażenia z przeznaczeniem dla jednostek OSP Szczerbice oraz OSP Gaszowice na łączną kwotę 14.400,00zł.

Zakupiony sprzęt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego został już przekazany jednostkom OSP i będzie przeznaczony na cele związane z prowadzeniem ich działalności statutowej.