Podsumowanie ankiety online związanej z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2020-10-23

W związku z prowadzoną w dniach 10 lipca 2020 r. - 22 października 2020 r. ankietą online, dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Graniczną w Gaszowicach, Szkolną w Piecach i Łączną w Szczerbicach, publikujemy podsumowanie jej wyników.

Podsumowanie wyników

Dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły swój czas na udział w ankiecie.