Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 246/7 położonej w Gaszowicach w rejonie ul. Zielonej