Ogłoszenie sołtysów

2023-03-07

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można wpłacać u sołtysów w następujących terminach i miejscach:

Piece:
 14 i 15 marca 2023 w godzinach 9.00 - 11.00,
 15.00 - 17.00, Świetlica Środowiskowa przy ul. Rydułtowskiej;


Szczerbice:
 11 marca 2023 w godzinach 9.00-13.00,
 13 marca 2023 w godzinach 9.00-15.00,
 14 marca 2023 w godzinach 9.00-15.00,
 15 marca 2023 w godzinach 9.00-15.00 w budynku OSP Szczerbice przy ul. Radoszowskiej;


Czernica:
10 marca 2023 w godzinach 9.00-12.00,
13 marca 2023 w godzinach 9.00-12.00 oraz od 14.00-17.00,
14 marca 2023 w godzinach 9.00-12.00 oraz od 14.00-17.00,
15 marca 2023 w godzinach 9.00-12.00 i 14.00-17.00 w Ośrodku Kultury Zameczek przy ul. Wolności;


Łuków Śląski: 
13, 14 i 15 marca 2023 w godzinach 16.00 - 18.00, ul. Wolności 18 (były zakład fryzjerski);


Gaszowice: 
13 marca 2023 w godzinach 8.00-12.00 i 14.00 – 16.00,
14 marca 2023 w godzinach 8.00-12.00 i 14.00 – 16.00,
15 marca 2023 w godzinach 8.00-12.00 i 14.00–16.00 w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej;