Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Piece.

2022-11-29

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GASZOWICE W.0050.158.2022 z dnia 24 listopada  2022 r. w sprawie  ogłoszenia wykazu

nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Piece.