Obwieszczenie Wójta Gminy Gaszowice z dnia 19 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w obszarach zlokalizowanych w sołectwach Czernica, Piece i Szczerbice

2020-06-19

 Obwieszczenie Wójta Gminy Gaszowice z dnia 19 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w obszarach zlokalizowanych w sołectwach Czernica, Piece i Szczerbice - strona 1 z 2

 Obwieszczenie Wójta Gminy Gaszowice z dnia 19 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice w obszarach zlokalizowanych w sołectwach Czernica, Piece i Szczerbice - strona 2 z 2