Nowe władze Związku Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych

2021-10-26

W sobotę 23 października w siedzibie OSP Gaszowice odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zjazd taki odbywa się co 5 lat w celu podsumowania prac Zarządu w kończącej się kadencji i zatwierdzenia wyboru nowego Zarządu, który będzie pracował przez kolejne 5 lat. W zjeździe uczestniczyło 24 delegatów reprezentujących wszystkie OSP z terenu Gminy, oraz zaproszeni goście: między innymi Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Jerzy Szkatuła, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku st kpt Zbigniew Dyk, oraz Radna Powiatowa i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy Pani Karina Stępień.
Nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP ukonstytuował się w składzie: Prezes Zarządu Szymon Korbel (OSP Gaszowice), Wiceprezes Zarządu Sebastian Syrek (OSP Szczerbice), Komendant Gminny Wojciech Kasperzec (OSP Gaszowice), Sekretarz Paweł Kolonko (OSP Łuków Śl.), Skarbnik Dawid Bęcała (OSP Czernica), Członkowie Zarządu Andrzej Kostka (OSP Łuków Śl.), Witold Ryszka (OSP Szczerbice), Mirosław Soppa (OSP Czernica), Zbigniew Ciałoń (UG Gaszowice). Po wyborze Zarządu nowy Prezes zadeklarował chęć współpracy z wszystkimi członkami Zarządu i wszystkimi OSP z terenu Gminy, oraz podziękował za otrzymane życzenia.
W tym miejscu należą się szczególne podziękowania dla ustępującego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP druha Witolda Ryszki za kierowanie pracami Zarządu przez dwie wcześniejsze kadencje oraz ustępującego Komendanta Gminnego Związku OSP druha Czesława Kasperca za ich wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej i wszystkich OSP w Gminie. Dziękujemy wam za Wasz poświęcony czas, energię i wszystkie pomysły, które wcieliliście w życie.