NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU GRANTOWEGO

2023-03-06


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU GRANTOWEGO

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Nabór nr 1/2023/G - nabór uzupełniający do naboru 2/2022/G na przedsięwzięcie nr 6 Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii

Termin naborów wniosków: 17 marca 2023 r. – 31 marca 2023 r.

Więcej informacji na stronie: www.lyskor.pl oraz pod linkiem http://lyskor.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12023g-nabor-uzupelniajacy-do-naboru-22022g/