NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH – PROW 2014-2020

2020-08-19

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadania w zakresie:
- zachowania dziedzictwa lokalnego,
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Termin naborów wniosków to: 08 września 2020 r. – 23 września 2020 r. (do godz.12:00)

Więcej informacji na stronie: www.lyskor.pl pod linkiem http://lyskor.pl/2020/08/13/nabor-wnioskow-w-ramach-projektow-grantowych-prow-2014-2020-2/