Losowanie - nabór uzupełniający do projektu partnerskiego Odnawialne Źródła Energii

2020-06-03

Procedura publicznego losowania deklaracji udziału w projekcie Odnawialne Źródła Energii, która ma na celu ustalenie kolejności na listach utworzonych w ramach  projektu, przeprowadzona zostanie w czwartek 4 czerwca o godzinie 15.00.

Losowanie ma na celu ustalenie kolejności, w jakiej złożone przez mieszkańców wnioski będą brane pod uwagę w ramach naboru uzupełniającego. W naborze tym spłynęło 94 deklaracje, w których wnioskodawcy ubiegają się o 94 instalacje odnawialnych źródeł energii. Na dzień 25 maja br. dostępnych było 44 instalacji. W całym projekcie na terenie gminy Gaszowice zostanie zainstalowanych 176 instalacji oze.

Zarządzenie o losowaniu i regulamin można pobrać: Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice nr W.0050.81.2020

Miejsce losowania: sala narad Rady Gminy Gaszowice budynku administracyjno-biurowym znajdującym się przy ul.Rydułtowskiej 1  w Gaszowicach (budynek Ośrodka Zdrowia, wejście od strony posterunku Policji). W losowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Gaszowice. Ze względu na zagrożenie epidemiczne wszyscy uczestnicy muszą mieć założone maseczki ochronne.

W związku z ograniczoną liczbą dostępnych instalacji oraz występowaniem uczestników z taką samą liczbą punktów przeprowadzone zostaną następujące losowania:
1) Losowanie 1 – instalacje powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u.
2) Losowanie 2 – instalacje fotowoltaiczne.
Kolejność wyciągniętych losów odzwierciedlać będzie kolejność na liście podstawowej (do wyczerpania limitu dostępnych miejsc), a następnie na liście rezerwowej.