Losowanie - II nabór uzupełniający do projektu partnerskiego Odnawialne Źródła Energii

2020-06-22

Procedura publicznego losowania deklaracji udziału w projekcie Odnawialne Źródła Energii, która ma na celu ustalenie kolejności na listach utworzonych w ramach projektu, przeprowadzona zostanie w środę 24 czerwca br. o godzinie 12.00.

Losowanie ma na celu ustalenie kolejności, w jakiej złożone przez mieszkańców wnioski będą brane pod uwagę w ramach naboru uzupełniającego. W naborze tym spłynęło 6 deklaracji. Na dzień 19 czerwca br. dostępnych było 5 instalacji (kocioł na biomasę i pompa ciepła c.w.u). W całym projekcie na terenie gminy Gaszowice zostanie zainstalowanych 176 instalacji oze.

Zarządzenie o losowaniu i jego regulamin: Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice nr W.0050.98.2020

Miejsce losowania: sala narad Rady Gminy Gaszowice budynku administracyjno-biurowym znajdującym się przy ul.Rydułtowskiej 1 w Gaszowicach (budynek Ośrodka Zdrowia, wejście od strony posterunku Policji). W losowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Gaszowice. Ze względu na zagrożenie epidemiczne wszyscy uczestnicy muszą mieć założone maseczki ochronne.

W związku z ograniczoną liczbą dostępnych instalacji oraz występowaniem uczestników z taką samą liczbą punktów, przeprowadzone zostanie następujące losowanie dla kotłów na biomasę.
Kolejność wyciągniętych losów odzwierciedlać będzie kolejność na liście podstawowej (do wyczerpania limitu dostępnych miejsc), a następnie na liście rezerwowej.