List KRUS - Bezpieczeństwo w pracy

2023-12-07

Drodzy rolnicy,

 

 

 

KRUS Placówka Terenowa w Rybniku informuje, iż w 2023r. do placówki zgłoszono 8 wypadków w gospodarstwie rolnym. Do wiekszości wypadków dochodzi w kategorii “upadek osób”.

 

Zima jest okresem kiedy rolnicy również pracują na powietrzu i narażeni są na działanie zmiennych i niskich temperatur. To również okres konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń rolniczych po intensywnych pracach polowych. Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu przy pierwszych przymrozkach może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadków.

Przyczynami upadków w sezonie zimowym najczęściej są:

 • zły stan nawierzchni podwórzy (grząskość, śliskość, brak odprowadzenia wód opadowych, brak dbałości o właściwy stan ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy zaśnieżenie lub oblodzenie, zamarznięte grudy ziemi),
 • brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego, zabrudzonego lub nadmiernie wyeksploatowanego obuwia roboczego.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym zakresie i kierować się następującymi zasadami, aby zmniejszyć ryzyko upadku:

 • zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie,
 • wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza,
 • zadbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej,
 • zimą na bieżąco likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą gospodarczą,
 • zadbać o właściwe oświetlenie podwórzy,
 • sprawdzać stan stopni w maszynach rolniczych, drabinach i podestach przed ich użyciem,
 • pamiętać, że schody zewnętrzne po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone – dbać o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału,
 • obserwować prognozę pogody, która wpływa na stan naszego obejścia,
 • stosować obuwie z antypoślizgową, protektorową podeszwą, ocieplane, dobrze przylegające do kostki z usztywnionymi i wzmocnionymi noskami,
 • zadbać o odpowiednią odzież, zapewniającą ochronę termiczną i przed deszczem.

W 2023r. zorganizowano 9 szkoleń, w których udział wzięło 127 osób. Organizowane są również konkursy dla rolników i dzieci. Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez KRUS w 2024r.: szkoleniach, pokazach, Konkursie na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym, Konkursie Plastycznym, Konkursie na Rymowankę, w kursie e-learningowym dla dzieci oraz w Konkursie dla młodzieży „Moja Wizja Zero”.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego stanowiska informacyjnego na imprezach organizowanych na Państwa terenie.

           

Życzymy zdrowych, spokojnych, bez nadmiaru pracy Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w 2024r.

 

Kierownik PT KRUS w Rybniku Mariusz Bajerlajn

wraz z pracownikami