LGD LYSKOR informacja o naborach

2024-04-30

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Nabór nr 1/2024 na przedsięwzięcie Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Termin naboru wniosków: 15 maja 2024 r. – 31 maja 2024 r. (do godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl oraz pod linkiem
http://lyskor.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2024/